×

દેવ ભુમી દ્વારકા વિષે

દ્વારકા શહેર રાજ્યમાં સૌથી અગ્રણી પ્રદેશમાંના એક તરીકે સાબિત થયું છે. આ શહેર એક પવિત્ર શહેર તરીકે ગણવામાં આવે છે અને ઘણા બધા ધાર્મિક સ્થળો અહીં આવેલ છે. દ્વારકા મહાન ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે અને તે ભગવાન કૃષ્ણના આદેશથી વિશ્વકર્મા દ્વારા બાંધવામાં આવ્યું

Read More
ડી.જે.જાડેજા, IAS

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી

SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

  • Calender 24-Feb-2020
    જાહેર નોટીસ જિલ્લા પંચાયત – દેવભૂમિ દ્વારકા સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં સતત ગેરહાજર રહેતા શિક્ષકો જોગ
    Read More

જીલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા

૪,૦૫૧ ચો.કિ.મી.
૭,૫૨,૪૮૪ (૨૦૧૧)
૬૯%
૦૪
૨૩૯
૨૪૯

Locate on Map

Dwarka Kalyanpur Khambhalia Bhanvad

Hide Text